antique-fountain-pen-writing

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Romatoloji Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Romatoloji Bilimdalı tarafından düzenlenecek 4. Konya Romatoloji Sempozyumu’nun 13 – 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirileceğini ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Bilim dünyasındaki gelişmelere paralel olarak romatoloji alanındaki bilgi ve yenilikler de sürekli güncellenmektedir. 4. Konya Romatoloji Sempozyumu’nu da romatizmal hastalıklara ait konuların tartışılacağı konferanslar, paneller, “uzmanına danış” seansları, sözlü veya poster bildiri şeklindeki oturumlarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Romatoloji ve diğer ihtisas alanlarında uzman konuşmacılar tarafından romatizmal hastalıklardaki patogenez, klinik, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi konularında güncel veriler  ele alınacak ve moderatör hocalarımız başkanlığında meslektaşlarımız ile tartışılıp değerlendirilecektir. Uydu sempozyumlarında yeni tedavi ajanlarını yakından tanıma fırsatı bulacağız ve global tıp dünyasının romatoloji alanında geldiği noktayı hep birlikte değerlendireceğiz.  Sempozyumumuzda işlenecek konuların başta iç hastalıkları ve romatoloji alanında uzmanlık öğrencileri ile yan dal uzmanlarına faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bilimsel ve sosyal açıdan verimli bir toplantı olmasını ümit ettiğimiz etkinliğimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Adem KÜÇÜK
Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Recep TUNÇ
Sempozyum Eş Başkanı

Previous Post

Detaylı Bilimsel Program Yayınlandı.

Next Post

Online Bildiri Gönderimi Kullanıma Açıldı.

Scroll to top